.:Sesungguhnya Cintailah Ulama,seperti mencintai rasul kerna mereka pewarisnya..Ya Allah Ya Tuhan kami, Jadikanlah kami orang yg menyintai dan diCintai ,limpahilah CintaMu Ya Rabb :.

Wednesday, November 12, 2008

menuntut ilmu agama

Allah Taala telah menyebut keistimewaan Ilmu (Agama/Tauhid) dan orang-orang yang mempunyai Ilmu secara istimewa pada tingkat yang tertinggi dari lain-lain tingkat atau kedudukan manusia sebagaimana FirmanNya yang bermaksud:

"Allah telah terangkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berdiri dengan keadilan dan disaksikan oleh malaikat dan ahli-ahli ilmu." (Surah Al-Imran, ayat 18).


Dan orang-orang yang kafir itu berkata: "Engkau bukanlah seorang Rasul dari Allah". Katakanlah (kepada mereka): "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu, dan juga disaksikan oleh orang-orang yang ada ilmu pengetahuan mengenai Kitab Allah". (Surah Al-Rad:43)

Berdasarkan pengiktirafan Allah Taala di atas, maka sewajarnyalah sebagai seorang hamba yang ingin mencapai kehampiran denganNya, pertama-tamanya melengkapkan dirinya, hatinya, ruhnya dan rahsianya dengan ILMU tentang agama itu. Hanya dengan pancaran Nur Ilmu inilah seseorang itu akan;

mendapat keselamatan dari tipu daya dan kesesatan,
mendapat bimbingan ke arah "jalan yang lurus",
menjejaki sempadan untuk terbang ke Alam Ghaib untuk mencapai puncak daerah "yang tidak terhad",
menikmati erti kebahagiaan yang hakiki.
Anas bin Malik r.a. berkata; Rasulullah SAW. bersabda yang bermaksud;
Siapa yang ingin melihat orang yang dimerdekakan Allah dari Neraka, maka lihatlah para murid(pelajar-pelajar agama), maka demi Allah yang jiwa Muhammad di tanganNya, tiada seorang pelajar yang hilir-mudik ke pintu orang Alim melainkan Allah menulis untuknya

bagi tiap-tiap huruf yang dipelajarinya dan tiap-tiap langkah sama dengan ibadat satu tahun,
dan untuk tiap langkah satu kota di syurga,
dan setiap ia berjalan dimintakan ampun oleh bumi,
dan setiap pagi dan petang tetap diampunkan dosanya,
dan disaksikan oleh malaikat bahkan mereka berkata: Mereka inilah yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka.
Abu Laits berkata: Saya telah mendengar Abu Jaafar meriwayatkan dengan sanadnya;
Bahawa Nabi SAW. masuk ke mesjid dan melihat dua majlis orang-orang berkerumun, yang satu majlis orang-orang yang berzikir, sedang majlis yang lain orang-orang mempelajari fekah dan berdoa mengharapkan rahmat Allah, maka sabda Nabi SAW. yang bermaksud;

Kedua-dua majlis ini baik dan yang satu lebih afdhal(utama) dari yang lain. Adapun mereka itu berzikir minta kepada Allah, terserah apakah diterima atau ditolak oleh Allah. Adapun yang ini maka mereka belajar dan mengajar pada orang yang bodoh, sedang aku diutus sebagai guru, maka mereka ini yang lebih afdhal. Kemudian Nabi SAW. duduk bersama mereka.

Abu Laits Assamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Katsier bin Qays berkata: Saya duduk bersama Abur Darda' r.a. di Masjid Damsyik, tiba-tiba datang seorang dan berkata: Saya datang kepadamu dari Madinah, kerana saya mendengar bahawa kamu meriwayatkan satu Hadis dari Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh Abu Dardaa': Apakah kamu tidak datang untuk berdagang atau hajat keperluan lain-lainnya, betul-betul kamu tidak datang kecuali untuk belajar hadits ini? Jawabnya: Benar-benar saya tidak datang kemari kecuali untuk belajar Hadis ini. Maka Abu Dardaa' berkata: Saya telah mendengar Nabi SAW bersabda yang bermaksud:

"Siapa yang berjalan di jalan untuk menuntut ilmu,

maka Allah akan memudahkan baginya jalan dari jalan-jalan syurga.
Dan malaikat selalu menghamparkan sayapnya untuk menaungi orang yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan.
Dan seorang yang alim itu dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan bumi dan ikan-ikan di dalam air' dan kelebihan seorang alim terhadap seorang ahli ibadat sebagaimana kelebihan bulan purnama terhadap lain-lain bintang.
Dan, ulama' itu sebagai pewaris dari nabi-nabi, dan nabi-nabi itu tidak mewariskan harta perak atau emas, tetapi mereka mewariskan ilmu, maka siapa yang mendapatkannya bererti telah mendapat bahagian yang sebanyak-banyaknya."
Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud r.a. yang bermaksud:
"Dua macam kerakusan yang tidak kunjung kenyang, iaitu yang menuntut ilmu dan yang mengejar dunia, tetapi keduanya tidak sama, adapun yang menuntut ilmu maka sealalu bertambah diredhoi Allah, sedang yang mengejar kekayaan dunia bertambah maharajalela dalam kesesatannya,

Kemudian ia membaca yang membawa maksud : "Sesungguhnya yang takut kepada Allah ". Dan membaca yang bermaksud "Tidak, tidak demikian, tetapi manusia akan melampaui batas bila ia merasa kaya, tidak berhajat kepada orang lain".

Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhamad bin Sirin berkata: Ketika saya masuk ke Masjid Bashrah, sedang Al Aswad bin Sarie' dikerumuni orang yang sedang mendengar pengajiannya, dan di lain sudut masjid orang berkerumun membicarakan ilmu feqah, lalu saya sembahyang tahiyyatul masjid di antara mereka, kemudian setelah selesai, tergerak dalam hati : Andaikan saya hadir di majlis zikir, kalau-kalau mereka diterima atau mendapat rahmat saya pun akan mendapat juga, tetapi jika saya duduk bersama ahli feqah kemungkinan saya mendengar apa-apa yang belum pernah saya dapat, dalam perasaan yang sedemikian itu akhirnya saya keluar dan tidak duduk bersama mereka, dan pada malamnya saya bermimpi didatangi seorang yang berkata:

Andaikata kau duduk bersama ahli feqah nescaya kamu mendapat Jibril duduk bersama mereka.

Abu Laits berkata: Abul Qasim AbdulRahman bin Muhammad meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan Alhasri berkata;

Saya tidak mengetahui satu amal yang lebih afdhal dari jihad selain menuntut ilmu,

maka itu lebih afdhal dari jihad fisabilillah dan
siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut satu bab dari ilmu agama, maka dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya dan didoakan oleh burung-burung di udara, dan binatang-bintang buas di hutan, dan ikan di laut, dan
diberi pahala oleh Allah pahala 70 orang shiddiq.
Kerana itu, tuntutlah ilmu dan carilah untuk ilmu itu ketenangan dan kesabaran, dan
kesopanan, dan
rendahkan dirimu terhadap gurumu dan terhadap muridmu.
Jangan kamu gunakan untuk menyaingi ulama dan membantah mendebat orang-orang bodoh dan
jangan menjilat-jilat kepada pemerintah,
dan jangan sombong terhadap hamba Allah.
Jangan sampai kamu menjadi ulama yang kejam yang dimurkai Allah sehingga disungkurkan mereka itu ke dalam neraka jahanam.
Carilah ilmu yang tidak merosakkan ibadatmu kepada Allah dan
beribadatlah kepada Allah sekiranya tidak menghalangi kamu untuk mencari ilmu, sebab tidak berguna ilmu tanpa ibadat, atau ibadat tanpa ilmu, dan
jangan menjadi seperti orang-orang beribadat tanpa ilmu sehingga setelah kurus kering badannya tiba-tiba keluar dengan pedangnya memerangi kaum muslimin, padahal andaikan mereka mencari ilmu nescaya ilmu itu dapat menghalangi mereka dari perbuatan itu dan
seorang yang beramal tanpa ilmu itu bagaikan orang yang sesat jalan, tambah rajin bertambah jauh, dan salahnya lebih banyak dari benar.
Ketika ditanya dari manakah keterangan mu itu hai Abu Saaid? Jawabnya saya telah bertemu dengan 70 sahabat yang ikut dalam perang Badar dan saya mencari ilmu itu selama 40 tahun.
Mu'adz bin Jabal r.a berkata; Belajarlah ilmu kerana;

belajar itu hasanat (kebaikan) dan
mencari ilmu itu ibadat, dan
mengingatinya sama dengan tasbih, dan
menyelidikinya sama dengan jihad, dan
mengajar kepada yang tidak mengetahui itu sedekah, dan
memberikannya kepada yang berhak(ahli) itu taqqarub(mendekatkan diri dengan Allah),
sebab ilmu itu jalan untuk mencapai tingkat-tingkat ke syurga. Dan
ia yang menjinakkan(menghibur) sewaktu bersendirian dan
kawan dalam pengasingan, dan
kawan dalam kesepian, dan
penunjuk jalan kesenangan,
penolong menghadapi kesukaran, dan
keindahan di tengah-tengah kawan, dan
senjata untuk menghadapi musuh.
Allah meninggikan darjat beberapa golongan dengan ilmu itu sehingga dijadikanya pimpinan yang dapat diikuti jejak mereka, ditiru perbuatan mereka,
Malaikat suka berkawan dengan mereka, dan mengusap-usap mereka dengan sayapnya dan didoakan oleh semua benda basah mahupun yang kering, dan ikan-ikan di laut dan semua serangga, dan binatang-bintang buas di darat dan laut dan semua ternak.
Sebab ilmu itu dapat menghidupkan hati dan kebodohan dan
pelita dari kegelapan dan
kekuatan dari segala kelemahan dan
alat untuk mencapai darjat abrar dan yang baik-baik di dunia dan di akhirat.
Dan memperhatikan ilmu itu menyamai puasa, sedang
mengingat-ingatinya menyamai bangun malam dan
dengan ilmu tersambung hubungan kerabat,
dan dikenal halal dari haram, dan
ilmu itu penuntun amal, sedang amal tetap menjadi pengikutnya dan
ilmu itu diberikan Allah kepada orang-orang yang akan bahagia dan diharamkan dari orang-orang yang celaka dan rugi.
Untuk itu, menuntut ilmu agama adalah merupakan perkara yang menjadi kemestian bagi sesiapa sahaja, kerana dengan ilmu yang shohih sahajalah syariat dapat ditegakkan, dan dengan ilmu yang benar sahajalah thoriqat dapat diluruskan malahan dengan ilmu makrifat sahajalah hakikat dapat disempurnakan. Benarlah kata orang-orang Sufi;
Hakikat tidak akan muncul sewajarnya jika syariat dan thorikat belum betul lagi kedudukannya. Huruf-huruf tidak akan tertulis dengan betul jika pena tidak betul keadaannya.

Sila lihat juga bicara-bicara yang berkaitan dengan ILMU

[Teori Ilmu] [Jenis & Bahagian Ilmu] [Asal dan Kedudukan Ilmu Tasauf] [Ilmu Makrifat]Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya
Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Besar

 

ZAQAZIQQ Copyright © 2009 WoodMag is Designed by IBNUIMRAN for MUJAHIDDIN